อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

Sale
ไซริงค์ ต้มได้/ กระบอกฉีดยา ขนาด 50ซีซี
หมวดหมู่สินค้า: เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา
 ไซริงค์ / กระบอกฉีดยา ต้มได้  ไซริงค์สเกลนูน  ขนาด  50ซีซี
จาก 150.00 บาท ลดทันที 60 บาท
ราคา 90.00 บาท

02 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 360 ผู้ชม

 

ไซริงค์ / กระบอกฉีดยา ต้มได้ 

ไซริงค์สเกลนูน  ขนาด  50ซีซี

 

 

 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com