อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

ชุดมีดผ่าตัด มีดตอน มีดสแตนเลส ชุดมีดผ่าตัด มีดตอน มีดสแตนเลส ชุดมีดผ่าตัด มีดตอน มีดสแตนเลส ชุดมีดผ่าตัด มีดตอน มีดสแตนเลส
หมวดหมู่สินค้า: สุกร : อุปกรณ์ฟาร์มสุกร
ชุดมีดผ่าตัดสำหรับตอนสุกร
ราคา 170.00 บาท

แท็ก:

16 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 2133 ผู้ชม

ชุดมีดผ่าตัดสำหรับตอนสุกร ประกอบด้วย

1) ด้ามมีด สแตนเลส เบอร์ 4 หรือ เบอร์ 3 จำนวน 1 ชิ้น 

2) ใบมีด สแตนเลส เบอร์ 24 เบอร์ 23 หรือ เบอร์ 11 จำนวน 10 ชิ้น 

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com