อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

หูฟังแพทย์ ชุดหูฟังหัวใจ Stethoscope หูฟังแพทย์ ชุดหูฟังหัวใจ Stethoscope
หมวดหมู่สินค้า: วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์
ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ กล่องบรรจุ 1 ชิ้น
จาก 270.00 บาท ลดทันที 100 บาท
ราคา 170.00 บาท

14 พฤศจิกายน 2017

ผู้ชม 572 ผู้ชม

หูฟังแพทย์ Stethoscope

ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com