อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

คีมยืดยางรัดหางสุกรแบบพลาสติก
หมวดหมู่สินค้า: สุกร : อุปกรณ์ฟาร์มสุกร
Elastrator Stretching Forceps for Vet คีมยืดยางรัดหางสุกรแบบพลาสติก สำหรับรัดหางสุกร เพื่อให้หางสุกรหลุด หรือ ใช้ในการตอนแพะ-แกะ ขนาดคีมยาว 8"
ราคา 450.00 บาท

11 กันยายน 2561

ผู้ชม 513 ผู้ชม

Elastrator Stretching Forceps for Vet Lenght 8"
คีมยืดยางรัดหางสุกรแบบพลาสติก
สำหรับรัดหางสุกร เพื่อให้หางสุกรหลุด หรือ ใช้ในการตอนแพะ-แกะ 

ขนาดคีมยาว 8"

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com