อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
ตะกร้าสินค้า
WELCOME TO NUTRI PLUS INTERTRADE CO.,LTD

We are importer and distributor of Veterinary instrument, animal health supplies, farm equipment, etc.
We aim to delivery product quality with reasonable price and fast service.
Shop online – Best offer & up to 50% Discount!

Rectel Thermometer ปรอทวัดไข้ ทางทวาร กล่อง 12 แท่ง
หมวดหมู่สินค้า: วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์
ปรอทวัดไข้ ทางทวาร Rectel Thermometer ยี่ห้อ Yuwel CRW-12 กล่อง 12 แท่ง
ราคา 290.00 บาท

25 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 473 ผู้ชม

ปรอทวัดไข้ ทางทวาร
Rectel Thermometer
กล่อง 12 แท่ง

อุปกรณ์ฟาร์สุกร ฟาร์มโคนม ฟาร์มโคเนื้อ เครื่องมือทางสัตวแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด วัสดุทางการแพทย์ ยารักษาสัตว์
Engine by shopup.com